„A.J. Rakowicz”  Kancelaria Radcy Prawnego    jest   kancelarią    świadczącą   usługi   z   zakresu  prawa   oraz   zagadnień   ekonomicznych,   a  także   organizacyjnych   i  zarządczych   na  rzecz   krajowych   oraz   zagranicznych   podmiotów,   prowadzących  lub  rozpoczynających  działalność gospodarczą.

Kancelaria zastępuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą przed sądami, organami administracji, bankami, kontrahentami oraz wszelkimi instytucjami, przed którymi podmioty te załatwiają swoje sprawy.


Zakres praktyki kancelarii:

prawne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji w tym:

 • tworzenie, przekształcenia, likwidacje, fuzje, przejęcia podmiotów gospodarczych
 • doradztwo w zakresie analiz umów o dofinansowanie projektów i informowaniu o obowiązkach z nich wynikających
 • doradztwo i nadzór prawny nad realizacją projektów zgodnie w wytycznymi programów oraz innymi przepisami prawa, w tym projektów z zakresu nowoczesnych technologii cyfrowych czy innowacyjności
 • transakcje prywatyzacyjne, transakcje typu privet equity, przedsięwzięcia typu joint venture, przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego
 • zwolnienia grupowe, projekty osłonowe
 • controlling, budżetowanie, definiowanie polityki finansowej
 • analiza, rozwijanie, rewidowanie systemów finansowo – administracyjnych dla potrzeb organizacji
 • umowy menadżerskie, restrukturyzacje, programy naprawcze, prokury

oraz

 • prawo handlowe
 • prawo cywilne
 • prawo administracyjne
 • prawo autorskie
 • prawo prasowe
 • prawo podatkowe
 • prawo pracy
 • prawo gospodarcze

„A.J.  Rakowicz   Kancelaria   Radcy   Prawnego”   działająca  na  podstawie  przepisów  ustawy  o  radcach  prawnych  jest  prawnie przewidzianą  formą  prowadzenia  praktyki  zawodowej,  przez radcę  prawnego.

Kancelaria powstała w 2000 r. po analizie potrzeb i oczekiwań podmiotów gospodarczych, poszukujących rzetelnej pomocy prawnej.

Kancelaria prowadzona jest przez radcę prawnego Andrzeja Rakowicza.

Chcesz wiedzieć więcej 🙂 zapytaj

Pomoc prawna – online, FYI.