Zapytaj / Pomoc prawna – online

  •  

Informujemy, że wypełniając powyższy formularz kontaktowy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych zawartych w treści przesłanej wiadomości. Administratorem przekazanych danych osobowych jest A.J. Rakowicz Kancelaria Radcy Prawnego (możliwość kontaktu przez pocztę e-mail: kancelaria@rakowicz.pl). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i/lub b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Dane osobowe przetwarzane są przez naszą Kancelarię w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na wysłaną do nas wiadomość i/lub ustalenia zasad ewentualnej współpracy.

Informujemy, że odbiorcami zebranych przez Kancelarię danych osobowych są dostawcy usług IT obsługujący niniejszy formularz oraz pocztę e-mail Kancelarii, którzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszym poleceniem.

Jednocześnie informujemy, że będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 3 miesięcy od momentu nawiązania kontaktu i udzielania przez Kancelarię odpowiedzi na Państwa zgłoszenie drogą mailową albo telefonicznie bądź do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać lub zażądać, abyśmy my przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z nami.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.